[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Kleindierensportvereniging Rijnland
Welkom, u bevindt zich op de site van kleindierensport vereniging Rijnland. Wij zijn een kleindierensportvereniging die al ruim 40 jaar bestaat. Ons doel is om de cavia- kleine knagers- konijnen- hoenders- dwerghoenders- sier-en watervogel en sierduivensport te bevorderen. Onze vereniging telt ruim 70leden, verdeeld over jong en oud. Een ieder fokt iets naar zijn eigen interesse.
We organiseren geregeld ledenvergaderingen, eens per jaar een lezing en een verenigingstentoonstelling. Ook hebben we geregeld een klaverjas avond. Ieder lid mag hier aan meedoen. Deze worden gehouden in het tuinerscomplex, Tuinderspad 1 te Voorschoten.
Op de tentoonstelling kunnen de leden hun gefokte dieren tonen. De dieren worden dan door keurmeesters gekeurd en beoordeeld en zo komen de beste van de show eruit. Deze show is altijd een gezellige bijeenkomst van leden en bezoekers.
Op onze site vind u allemaal gegevens van onze activiteiten en links naar andere relevante site's.
Wij wensen u veel leesplezier.
Namens het bestuur,
KDS Rijnland
  
Home